Niezalogowany
zmień rozmiar:

 W rekrutacji uzupełniającej biorą udział:

- Dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej – zakładają konta poprzez opcję „zarejestruj się
- Dzieci, które w rekrutacji podstawowej nie zostały przyjęte (zakwalifikowane) do żadnej ze szkół – w rekrutacji uzupełniającej wchodzą na swoje dotychczasowe konto i składają ponownie wniosek poprzez opcję „złóż wniosek w rekrutacji  uzupełniającej”;
- Dzieci, które nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostały zakwalifikowane - w rekrutacji uzupełniającej wchodzą na swoje dotychczasowe konto i składają ponownie wniosek poprzez
opcję „złóż wniosek w rekrutacji uzupełniającej”
- Dzieci, które potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostały zakwalifikowane, ale w czasie rekrutacji uzupełniającej (od 12 lipca do 14 lipca 2017 r.) zrezygnują z przyjęcia do tej placówki wtedy Państwo musicie „odznaczyć” w systemie potwierdzenie woli dziecka i oddać dokumenty) - w rekrutacji uzupełniającej wchodzą na swoje dotychczasowe konto i składają ponownie wniosek poprzez opcję „złóż wniosek w rekrutacji uzupełniającej”;


Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, powinni:

-wypełnić wniosek,

-zaakceptować wniosek,

-wydrukować wniosek,

-wprowadzić swoje oceny i osiągnięcia.

Rekrutacja ID: 123; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 0;